KIRJASTO

 

Ison Kirjan kirjasto on monitieteellinen erikoiskirjasto, jonka erikoistumisala on teologia. Historia ulottuu yli 60 vuoden taakse, luokitettu kirjasto on toiminut vuodesta 1995.

Niteitä kirjastossa on n. 23 000. Lisäksi kirjastossa on cd-levyjä, dvd-filmejä, aikakauslehtiä sekä journaleita (aikakauskirjoja) paperimuodossa ja sähköisessä muodossa (EBSCO-tietokanta). Journal-tietokantaan annetaan käyttäjätunnukset vain lähiopiskelijoille. Kirjastorakennuksessa sijaitsee ATK-luokka ja koko rakennuksessa toimii langaton verkko.

Kirjaston nettiyhteys mahdollistaa niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin yliopistojen resurssien hyödyntämisen. Global Universityn opiskelijoilla on pääsy yliopistonsa "Online Research Centeriin" www. globaluniversity.edu. Samoin Alphacrucis Collegen tutkintoja suorittamaan hakeutuneilla opiskelijoilla on pääsy AC:n nettikirjastoon. Näihin opiskeluohjelmiin kirjautuneet saavat käyttäjätunnuksensa oppilaitoksesta.


Palvelut

Opiston kirjasto on kaikille avoin ja tiedonhaut sekä skannausmahdollisuus ovat kaikille maksuttomia. Opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu kopiokone sijaitsee kirjastotiloissa. Kopiokortteja myydään vain Iso Kirja -opiston Aikatalon vastaanotossa. Lainausmahdollisuus on ainoastaan Iso Kirja -opiston lähiopiskelijoilla sekä GU:n M.A.- ja M.Div-opiskelijoilla. Lähiopiskelijoille teemme kirjastokortin, joka on voimassa opiskelujen ajan. Emme kaukolainaa kirjoja.

Kirjaston aukioloajat

Kirjaston aukioajat 3.2.2017 alkaen:

  • Ma-ti, to 8-20
  • Ke 8-16
  • Pe 8-15
  • La 12-18 (mahdollisuuksien mukaan)

Maisteriviikonloppuina ilmoitetaan erikseen aukioloajat.

Suljettu viikoilla 9 ja 15.

Yhteystiedot: kirjasto(a)isokirja.fi

OPINNÄYTETYÖT

Työt on luettavassa ainoastaan kirjastossa eikä niitä lainata.

PRO GRADU -TUTKIELMAT
Iso Kirja -opisto yhteistyössä University of Walesin, Alphacrucis Collegen ja Global Universityn kanssa

1999

LI, JIE REN. A HISTORY OF THE FINNISH FREE FOREIGN MISSION IN TAIWAN (1949-1998)/Global University

2001

BJÖRKBACKA, PETRI. SUOMEN HELLUNTAILIIKKEEN KIRJALLISTEN OPILLISTEN NÄKEMYSTEN SUHDE PASTORIEN NÄKEMYKSIIN VANHURSKAUTTAMISOPISTA/Global University

JERKKU, ANNELI. A HISTORY OF THE FINNISH FREE FOREIGN MISSION IN KENYA (1949-1998)/Global University

MALINEN, KIMMO. MITEN IHMINEN PELASTUU? SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON OPETUKSEN YHDENMUKAISUUS UUDEN TESTAMENTIN KANSSA PELASTUKSEN OMISTAMISESTA UUDESSA KATEKISMUKSESSA (1999/2000)/Global University

NIKULA, JUHANI. MIRACULOUS SINGNS AND WONDERS AS AN INTEGRAL PART OF EVANGELISM DURING PAUL’S FIRST MISSIONARY JOURNEY/Global University

PARTANEN, JUHA. TULEVAISUUTTA ILMAN MENNEISYYTTÄ? SUOMEN HELLUNTAIHERÄTYKSEN ILMESTYSKIRJAN TULKINTA HERMENEUTTISESSA TARKASTELUSSA/Global University

UTRIAINEN, SEIJA. A CASE STUDY ON EFFECTIVNESS OF MISSIONARY TRAINING PROGRAMS IN FINLAND/Global University

2003

ANTTILA, ANNE. SEURAKUNTAPALVELIJA – PALVELU, VIRKA VAI HIERARKIANJATKE/Global University

KAIKULA, MARKO. RAKKAUDESTA LÄHIMMÄISEEN: SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN NÄKEMYS DIAKONIATYÖSTÄÄN 2000-LUVUN ALUSSA/Global University

POHJALAINEN, KIMMO. PALOMIESTEN MAAILMANKUVA/Global University

VAINIO, EEVA. HELLUNTAISEURAKUNTIEN LAPSITYÖN LAATU AVAINRYHMIEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA /Global University

2004

JÄRVENTAUSTA, TERO. SEURAKUNNAN KASVUKIPUJA: MITEN TYTÄRSEURAKUNNAT VAIKUTTAVAT ÄITISEURAKUNTIINSA/Global University

LEHTO, JUHA. HELLUNTAIPASTORI-PROFEETTA, PAPPI, PALVELIJA VAI PAIMEN: PASTORIN JOHTAJUUSROOLI SUOMALAISESSA JA ETIOPIALAISESSA HELLUNTAILIIKKEESSÄ/Global University

MARIN, JUHA. SAARNAAN KOHDISTUVAT ODOTUKSET ESPOON HELLUNTAISEURAKUNNISSA VUONNA 2003/Global University

PAAKKUNAINEN AIJA. HOITAVA JUMALANPALVELUS: SEURAKUNTALAISTEN KOKEMUKSIA HELLUNTAIJUMALANPALVELUKSEN HOIDOLLISUUDESTA/Global University

2005

MIKKONEN, ANNA-LIISA. PÖNTTÖKÄTILÖT JA MUUT PASTORIT, NAISPASTOREIDEN KOKEMUKSIA SUOMEN HELLUNTAILIIKKEESSA/ Global University

TALJA, ARI. THE COMBINATION OF JESUS’ HUMAN AND DIVINE NATURE IN ONE PERSON DURING HIS TEMPTATIONS IN THE DESERT ACCORDING TO THE SYNOPTIC GOSPELS/Global University

2006

FRESTADIUS, IRMA. MATKAAN LÄHETETYT: ITÄ-AFRIKKAAN VUOSINA 1986-2000 KEHISTYSYHTEISTYÖHÖN LÄHTENEIDEN HENKILÖIDEN LÄHETYSKOKEMUKSIA/University of Wales

FRESTADIUS, KYÖSTI. KUTSUMUS VAI VÄLIAIKAINEN LUOTTAMUSTOIMI – HELLUNTAISEURAKUNTIEN KAKSOISHALLINTO: VANHIMMISTON JA YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JOHTAJUUDEN TARKASTELUA/University of Wales

GRÖHN, MARJA. KOHTAAMINEN VARJOJEN SILLALLA. SIELUNHOITAJA – KUORMAN KANTAJA VAI TAAKOITTAJA?/University of Wales

GRÖHN, VEIKKO. KIRKKORAKENNUS JUMALANPALVELUSELÄMÄN KESKUKSENA. PASTOREIDEN NÄKEMYS KIRKKOARKKITEHTUURIN VAIKUTUKSESTA HELLUNTAILAISEEN JUMALANPALVELUSELÄMÄÄN/University of Wales

JEROMAA, JAN-MARKUS. ”MULLA ON UUS MAHDOLLISUUS.” TUTKIMUS KRISTILLISESTÄ VERTAISTUKIRYHMÄSTÄ PÄIHDERIIPPUVAISEN AUTTAMISEKSI — JÄSENTEN KOKEMUKSIA RYHMÄN MERKITYKSESTÄ HEIDÄN ELÄMÄSSÄÄN/University of Wales

KAIKULA, MARKO. KOULUTUSTA DIAKONIATYÖHÖN – ISO KIRJA-OPISTON DIAKONIAKOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET SEURAKUNNALLISEEN DIAKONIATYÖHÖN/University of Wales

KIVINEN, TIMO. SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN KOTISIVUT VUONNA 2005/University of Wales

KRÖGER, HARRI. SITOUTUMISEN SALAISUUS. ISRAEL- JA JUUTALAISTYÖ SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNNISSA/University of Wales

OJALA, KAI. “MÄ HALUAN VAI OLLA JA MÄ HALUAN, ETTÄ MUA RAKASTETAAN.” NUORTEN AIKUISTEN KÄSITYKSIÄ SEURAKUNTASITOUTUMATTOMUUDEN SYISTÄ./University of Wales

RUNOLINNA, PAULI. RAAMATTUKOULUTYÖN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET FIDA INTERNATIONALIN LÄHETYSKENTILLÄ/University of Wales

RUOHOMÄKI, SAMUEL. SARJOISSA SAARNAAMISEN DYNAAMINEN LIIKE. TUTKIMUS TWIN LAKES CHURCH-SEURAKUNNAN SAARNASARJOISTA VUOSILTA 1994-2005/University of Wales

TOSSAVAINEN, MARKKU AARON. SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN JA FIDA INTERNATIONAL -LÄHETYSJÄRJESTÖN ”TEHDÄÄN YHDESSÄ” -STRATEGIAN ROOLIEN TOTEUTUMISEN NYKYTILA JA HAASTEET SEURAKUNTIEN ARVIOIMINA/University of Wales

2007

ARASALO, PETTERI. ”ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS” SUOMALAISTEN HELLUNTAIPASTOREIDEN KÄSITYS ARMOLAHJOJEN TOIMINNASTA/University of Wales

HALTTUNEN, MARKO. SAARNASTA VAIKUTTAVA – VAI KUIVATTAVA?/University of Wales

HUTTUNEN, JACOB. ”PYHYYS JA VASTUULLISUUS” LAADULLINEN TUTKIMUS HELLUNTAINUORTEN ARVOKÄSITYKSISTÄ EKOLOGIAN, LÄÄKETIETEEN, MARKKINATALOUDEN JA SOSIAALISEN ELÄMÄN ALUEILLA./University of Wales

IMPIÖ, VILLE. TYÖMIES ON PALKKANSA ANSAINNUT. HELLUNTIASEURAKUNTIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSEEN LIITTYVIEN ASIOIDEN TARKASTELUA/University of Wales

ISOHELLA, JYRKI. ”VIRATTOMAT VIRANHALTIJAT”. MILLAINEN NÄKEMYS HELLUNTAISEURAKUNNISSA ON SEURAKUNTAVIROISTA/ University of Wales

KAUSE JYRKI. PÄÄMÄÄRIEN ASETTAMINEN SEURAKUNTIEN STRATEGIOISSA. SEURAKUNTIEN PÄÄMÄÄRÄN TARKASTELUA RAAMATULLISUUDEN JA RATIONAALISEN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA/University of Wales

MÄKINEN, MARKO. KAS SIINÄ JUURI SE OLEELLISIN ERO. ORTODOKSIEN NÄKEMYKSIÄ HELLUNTAILIIKKEESTÄ AAMUN KOITTO –LEHDESSÄ 1975-2005/University of Wales

RAUTANIEMI, SOILI. LASTEN OSALLISTUMINEN JUMALANPALVELUKSIIN. HELLUNTAILAISTEN LAPSITYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ LASTEN OSALLISTUMISESTA JUMALANPALVELUKSIIN/University of Wales

SAVOLA, SAMUEL. JERUSALEMIN HEPREALAISEN YLIOPISTON OPISKELIJANUORTEN SUHTAUTUMINEN ERILAISIIN USKOMUSJÄRJESTELMIIN –VERTAILUSSA LÄNSIEUROOPPALAINEN NUORISO/University of Wales

SIHVONEN, JARMO. VENÄJÄNKIELISTEN MAAHANMUUTTAJIEN SUHTEESTA SUOMALAISEEN SEURAKUNTAAN KOTOUTUMISEEN VAIKUTTAVANA TEKIJÄNÄ/University of Wales

SOPANEN, TAPIO. AIKA AIKAA KUTAKIN. HELLUNTAIPASTORIN AJANKÄYTTÖ/University of Wales

TEDDER, SAMUEL. SUOMALAISEN HELLUNTAIPASTORIN IDENTITEETTI PYHÄN HENGEN KASTEEN OPETTAJANA/University of Wales

VIRTA, HANNU. HENGEN HALLITSEMAT. YLILUONNOLLISTEN KOKEMUSTEN ROOLI SUOMEN HELLUNTAILIIKKEEN LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINNASSA/University of Wales

2008

HUOTARI, MIRJAM. ”ON TÄMÄ KYLLÄ VÄLILLÄ AIKA OUTO TILANNE”. LÄHETYSLAPSEN SELVIYTYMISTARINA/University of Wales

KAUTTO, MIKA. RISTIN VOITON PÄÄKIRJOITUKSET. RISTIN VOITTO-LEHDEN PÄÄKIRJOITUSTEN SISÄLLÖN VAIHTELUT VUOSINA 1977-1980, 1989-1992 JA 2001-2004/ University of Wales

LEHIKOINEN, ESA. KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ SAARNASTA. PUHUJIEN JA KUUNTELIJOIDEN NÄKÖKULMIA HELSINGIN-SAALEM SEURAKUNNASSA/University of Wales

LEIVO, PEKKA O.M. RAAMATTUNÄKEMYS ERIK EWALDSIN SUOMENKIELISISSÄ SIELUNHOITOKIRJOISSA/University of Wales

PALMI, JYRKI. ROMANIVÄESTÖN INTEGROITUMINEN HELSINGIN SAALEM-SEURAKUNTAAN/University of Wales

SAASTAMOINEN, KARI. TEIT`ISÄN ASTUMAAN –OMISSA SAAPPAISSA/University of Wales

SOITTU, ANNUKKA. SIELUNSILITTÄJIKSI KUTSUTUT JA ARMOITETUT. PIENTEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN PASTOREIDEN KÄSITYKSIÄ KOKEMUKSISTAAN SIELUNHOIDON ALUEELTA SÄRKYNEIDEN MAJATALOSSA/University of Wales

SÄTILÄ, TAPIO. ”AIKUINEN SIEL LASTEN JOUKOS”. LINKKISEURAKUNTALAISTEN KÄSITYKSIÄ JOHTAJUUDESTA JA JOHTAJASTA/ University of Wales

2009

ALA-VAINIO, TIMO. KUORO JUMALANPALVELUKSESSA –MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA/University of Wales

HEIKKILÄ, ANU. HOMOSEKSUAALISUUS SIELUNHOIDOLLISENA KYSYMYKSENÄ –SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN SIELUNHOITAJIEN KÄSITYKSIÄ/University of Wales

HISSA, PIRJO. JUMALAN PUHEEN KOKEMUS HELLUNTAIPASTOREILLA/University of Wales

KYYHKYNEN, TAPIO. PSYYKKISESTI SAIRAAN KOHTAAMINEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN SIELUNHOITOKONTEKSTISSA/University of Wales

KÄRKKÄINEN, HELENA. ”MITÄ PAHAA OLLA HYVÄ?” –PERFEKTIONISMI SIELUNHOIDOLLISENA HAASTEENA. SELVIYTYMISTARINOITA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ/University of Wales

LEIER, KENNO. INNOVATIIVINEN SEURAKUNTA. SEURAKUNNAN UUDISTUMISEN KESKEISET PERIAATTEET JA UUDISTUMISPROSESSIN KRIITTISET TEKIJÄT/University of Wales

MONONEN, HENRY. YOUTH VALUES. WHAT IS THE FINNISH PENTECOSTAL YOUTH PASTOR´S PERCEPTION OF HOW YOUTH MINISTRY IS AFFECTED BY THE VALUES OF ITS YOUTH?/University of Wales

MONONEN, RUUT. MATKALLA. LAADULLINEN TUTKIMUS TEAM ACTION –KOULUTUSOHJELMAAN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN KOKEMUKSISTA/University of Wales

SORILA, ANNE. CULTURAL COMPETENCE AND LEARNING IT IN RELATIONAL EXPERIENCES/University of Wales

TALKA, ILPO. VIISAUS ON SOTA-ASEITA PAREMPI (SAARN. 9:18), TUTKIMUS HELLUNTAILAISTEN SUHTEESTA ASEELLISEEN PALVELUKSEEN/University of Wales

2010

KAPANEN, PENTTI. SUOMEN HELLUNTAIKIRKON SYNTYMISEN VAIKUTUKSIA HELLUNTAISEURAKUNTIEN JÄSENTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN/University of Wales

KARHUNEN, NIINA. SINKKUUS –JUMALAN ANTAMA MAHDOLLISUUS. SINKKUNAISTEN KOKEMUKSIA LÄHETYSTYÖSTÄ/University of Wales

SORILA, LAURI. PERCEPTIONS OF SUCCESS IN CHRISTIAN DEVELOPMENT PROJECTS: A CASE STUDY IN UGANDA/University of Wales

TERVO, AKI. SUORITUSKRISTILLISYYS. SIELUNHOITAJIEN KOKEMUKSIA SIELUNHOIDETTAVIEN SUORITUSKRISTILLISYYDESTÄ/University of Wales

2011

ASIKAINEN, PÄIVI. LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN JAKSAMINEN. TYÖYHTEISÖN TUEN LUONNE JA MERKITYS FIDA INTERNATIONALIN LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISELLE/University of Wales

AURU, HILKKA. MITÄ OPETUKSELTA JA OPETUSSUUNNITELMALTA ODOTETAAN. TAPAUSTUTKIMUS KAUHAJOEN HELLUNTAISEURAKUNNASSA/University of Wales

GRÖNHOLM, VEIJO. VIHREÄÄ RUOHOA AIDAN TAKAA?. HELLUNTAIPASTORIT SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON SAIRAALASIELUNHOIDON ERIKOISTUMISKOULUTUKSESSA/University of Wales

KUOSMANEN, TOMI. OPETUSLAPSEUTTAMINEN SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNNISSA EILEN JA TÄNÄÄN/University of Wales

LENHO, TOMMI. INERRANCY Vs. INFALLIBILITY OF SCRIPTURE: ASSESSING THE VIEWS OF FINNISH PENTECOSTAL PASTORS AND ELDERS/University of Wales

LOHIKKO, TAPIO. FUNDAMENTALISMIA BAPTISTILIIKKEESSÄ/University of Wales

PITKÄNEN, OLLI. THE CHALLENGE OF MEASURING EMPOWERMENT IN FIDA INTERNATIONAL`S DEVELOPMENT COOPERATION PARTNERSHIP/University of Wales

ROSSI, JANI. ISÄSUHTEEN YHTEYS JUMALAKUVAAN SUOMEN HELLUNTAILIIKKEESSÄ/University of Wales

TYRNI, PÄIVI. UUSI TUORE VERSO. KOKEMUKSIA UUDEN SEURAKUNNAN PERUSTAMISPROSESSIN VAIKUTUKSISTA YKSILÖIDEN ELÄMÄÄN/University of Wales

VIRTANEN, MAARIT. ONKO JUMALA JEES?. JEES-LEHDEN JUMALAKUVAA ETSIMÄSSÄ/University of Wales

2012

ARRA, MAARIA. NAISEN ASEMA JA SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS ITÄ- JA POHJOIS-AFRIKAN ISLAMILAISESSA KULTUURISSA. YMPÄRILEIKKAUKSEN VAIKUTUS NAISEN SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYTEEN SEKÄ PSYYKKISEEN TERVEYTEEN/University of Wales

HAVUKAINEN, TUOMAS. IMPOSSIBLE IDEALS OR AN ETHIC TO BE FOLLOWED?. A CRITICAL AND REFLECTIVE ANALYSIS OF THE SERMON ON THE MOUN IN THE CONTEXT OF FINNISH PENTECOSTALISM/University of Wales

HÄMÄLÄINEN, MIKA. KIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN STRATEGIA SOSIAALIPEDAGOGISEN KANSALAISKASVATUKSEN TEORIAKEHYKSESSÄ/University of Wales

JÄRVI, HEIKKI. KAHDEN LAUMAN PAIMEN. YHTEINEN PAIMENKO PIENTEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN PASTORI-ONGELMAAN/University of Wales

KOIVISTO, PETRI. LUOMINEN, VEDENPAISUMUS JA DINOSAURUKSET SEURAKUNNASSA: NUORISOTYÖVASTAAVIEN JA PASTOREIDEN NÄKEMYSTEN JA SEURAKUNNAN OPETUKSEN TARKASTELUA/University of Wales

KONTINEN, JOEL. AN EXAMINATION OF THE AGE OF MANKIND PREDICTION OF THE REASONS TO BELIEVE (RTB) HUMAN ORIGINS MODEL/Global University

KUITTINEN, ARI. HELLUNTAISEURAKUNNAN ROOLI MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTUMISPROSESSISSA/University of Wales

LÄNTELÄ, TUOMO. HARTONEN JA TEMPAUKSEN SOTERIOLOGIA. HERMENEUTTINEN TUTKIMUS VILHO HARTOSEN MITÄ PIAN TAPAHTUU –TEOKSEN SUHTEESTA OSITTAISEN TEMPAUKSEN TEORIAAN/University of Wales

MÄKELÄ, ANNE. VIHREÄN LÄHETYSTYÖN OIKEUTUSTA ETSIMÄSSÄ. LAADULLINEN TUTKIMUS EKOMISSIOLOGIASTA LÄHETYSTYÖN KÄYTÄNNÖN KENTILTÄ/University of Wales

MÄKINEN, JOORAM. JOHTAMINEN LÄHETYSKENTILLÄ –FIDA INTERNATIONALIN ALUEPÄÄLLIKKÖJEN JOHTAMINEN ALAISTEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA/University of Wales

MÄKINEN, JUKKA. RAKKAANI ON VALKOINEN JA PUNAINEN. VUODEN 1918 SISÄLLISSODAN VAIKUTUKSET SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN POLITIIKKAAN SUHTAUTUMISESSA/University of Wales

NIEMI, KALLE. SOLUNJOHTAJIEN VOIMAANTUMISESTA –TAPAUSTUTKIMUS VOIMAANNUTTAVAN JOHTAMISEN VAIKUTUKSISTA TAMPEREEN HELLUNTAISEURAKUNNASSA/University of Wales

OVASKA, MARKKU. MENKÄÄ JA KERTOKAA. FIDA INTERTIONALIN KUMPPANEIDEN KÄSITYS LYHYTAIKAISESTA LÄHETYSTYÖSTÄ EUROOPASSA/University of Wales

PALDANIUS, SEPPO. BAABELIN TORNIN RAKENNUSTYÖMAA. SUOMEN HELLUNTAILIIKKEEN REKISTERÖITYMISTÄ EDELTÄNYT KESKUSTELU RISTIN VOITTO –LEHDESSÄ/University of Wales

PYNNÖNEN, MAARIT. TUU MUN VAIMOKSEIN. SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN AVIOLIITTO-OPETUS 2010-LUVULLA/University of Wales

RAUMA, JENNI. IHMEPARANTUMISEN ANOMINEN USKONNOLLISENA SELVIYTYMISKEINONA SURUSSA/University of Wales

RÄSÄNEN, SOILI. YHTEISÖTAIDE-KONSEPTIN TOIMIVUUS YHTEISÖKEHITYSTYÖSSÄ. TAITEILIJOIDEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISISTA YHTEISÖTAIDEHANKKEESSA MAROKOSSA/University of Wales

SAVOLAINEN, VILHO. MIKÄ HEITÄ MOTIVOI?. RYHMÄNJOHTAJAPARIEN ARVOT JA MOTIIVIT TOINEN TOISELLEMME –AVIOLIITTOTYÖSSÄ/University of Wales

2013

ALI-LÖYTTY, ASKO. MUSIIKIN KUUNTELUUN PERUSTUVIEN HARJOITTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ/Univerisity of Wales

HAKALA, MERJA. PERHEIDEN PUOLESTA. PERHEPASTOREIDEN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN PERHETYÖN KEHITTÄMISESTÄ/University of Wales

HOIKKALA, SIRKKU. WHAT IS PROHIBITED IN 1 TIMOTHY 2:12?. AN EXEGETICAL STUDY OF THE EXHORTATION, PROHIBITION AND RATIONALE IN 1 TIMOTHY 2:11-15/University of Wales

KUOKKANEN, KRISTA. ”INS`ALLAH”. KUINKA MUSLIMIT JA KRISTITYT YMMÄRTÄVÄT JUMALAN TAHDON KÄRSIMYKSISSÄÄN?/University of Wales

LIUKKO, IISAK. YHTEYDEN VAI HAJAANNUKSEN ATERIA ?. AVOIN JA SULJETTU EHTOOLLISKÄYTÄNTÖ RISTIN VOITON MIELIPIDEKIRJOITUKSISSA 1999-2009/University of Wales

2014

HARRI, TUOMAS. THE HISTORICAL JESUS AND AUTHORITARIAN PERSONALITY. A PSYCHOLOGICAL STUDY OF A HISTORICAL FIGURE/University of Wales

HINTIKKA, ARMI. PYHÄN HENGEN LAHJOJEN ILMENEMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT HELLUNTAISEURAKUNNASSA/University of Wales

KAPLAS, MARJO. SEURAKUNTA KESKELLÄ YKSIÖKESKEISTÄ KULTTUURIA: YKSILÖKESKEISYYDEN VAIKUTUS SEURAKUNNAN JÄSENTEN ELÄMÄSSÄ/Global University

KESSEY, VIDA BOADI. CHURCH AND SOCIETY. THE ROLE OF CHURCH INTEGRATING IMMIGRANTS INTO THE FINNISH SOCIETY/ University of Wales

KUJALA, TARJA. JOKA VITSAA SÄÄSTÄÄ.TUTKIMUS SUHTAUTUMISESTA LASTEN RUUMIILLISEEN KURITUKSEEN SUOMEN HELLUNTAILIIKKEESSÄ/University of Wales

KUOKKANEN, REIJO. MUSLIMIEN SUHTAUTUMINEN ENTISEEN MUSLIMIIN, JOKA ON KÄÄNTYNYT KRISTITYKSI JA TOIMII PASTORINA ALUEELLAAN/University of Wales

LEHTO, KIRSI. OMALLA VAI PUOLISON KUTSULLA. KUTSUMUKSEN TOTEUTTAMISEN HAASTEET LÄHETYS- JA KEHITYSYHTEISTYÖSSÄ/ University of Wales

LINDGREN, JOHANNA. FAITH-BASED PEACEBUILDING. CIVIL SOCIETY ORGANIZATION AND CHURCH PARTICIPATION IN POST-CONFLICT PEACEBUILDING IN SRI LANKA/University of Wales

MALINEN, HANNA. AUTTAJIA VAI UHRIUTTAJIA ?. IHMISKAUPPA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TARKOITUKSESSA JA KRISTILLISET KANSALAISJÄRJESTÖT AVUNTARJOAJINA POST-SOSIALISTISESSA KONTEKSTISSA/University of Wales

MÄENPÄÄ, MARKUS. PROPHECY OR HINDSIGHT. THE OLIVET DISCOURSE OF MARK 13, ITS AUTHENTICITY AND USE IN THE DATING OF THE GOSPEL OF MARK/University of Wales

PARTTI, KAI. SUOMALAISLÄHETTIEN KOKEMUKSIA HELLUNTAISEURAKUNTIEN KANSALLISTAMISPROSESSIN ONNISTUMISESTA VENÄJÄN KARJALASSA 1990-LUVULLA/ University of Wales.

PITKÄNEN, JOHANNA. KATULASTEN USKONNOLLISUUS. TUTKIMUS KRISTILLISYYDEN MERKITYKSESTÄ KATULASTEN TUKEMISESSA/ University of Wales

ROSENQVIST, NINA. AVOLIITTO JA AVIOLIITTO. AVOLIITOSSA ELÄVIEN JA RAAMATUN KÄSITYKSIÄ LIITTOSUHTEESTA/University of Wales

SANKILA, TAPANI. FIDA INTERNATIONALIN KUMPPANISEURAKUNTIEN OSALLISTUMINEN RAUHANRAKENTAMISEEN BOSNIA-HERTSEGOVINASSA JA KOSOVOSSA/University of Wales

TUOKKOLA, JARKKO. THE CONCEPT OF HELL AND ITS ENDLESSNESS. THE APOLOGETIC STUDY OF ANNIHILATIONISM AGAINST THE LITERAL VIEW OF HELL/University of Wales

VIITANEN, PILVIKKI. SEKSUAALINEN NAINEN. TUTKIMUS NAISEN SEKSUAALISUUDESTA PSYKOLOGISEN TUTKIMUSTIEDON, LAULUJEN LAULUN JA 1. KORINTTILAISKIRJEEN 7:1-7 TEKSTIJAKSON VALOSSA/University of Wales

2015

HAVERINEN, JOUNI. PALVELEVA JOHTAJUUS KEHITYSYHTEISTYÖSSÄ. FIDA INTERNATIONALIN KEHITYSYHTEISTYÖTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA PALVELEVASTA JOHTAJUUDESTA/ University of Wales

KOKKONEN, JARKKO. MITÄ MATTEUS TARKOITTI YLÖSNOUSSEEN JEESUKSEN SANOILLA "TEHKÄÄ OPETUSLAPSIA"? MAT 28:19-20/ University of Wales

KORKATTI, MIKA. DIAKONIATYÖN VOIMAANNUTTAVA VAIKUTUS FUENGIROLAN TURISTIKIRKON TOIMINNASSA/ University of Wales

LEHMUSKOSKI, ANNA. MONET POISJÄÄMISEN POLUT. HELLUNTAILAINEN PASTORIUS TYÖSTÄ POISJÄÄNEIDEN HELLUNTAIPASTOREIDEN KOKEMUKSISSA/ University of Wales

LEPOJÄRVI, DANIEL. THE APPLICABILITY OF FIDA INTERNATIONAL'S STATEMENTS OF ADDED-VALUE OF CHRISTIAN DEVELOPMENT WORK IN SOUTHEAST ASIA/ University of Wales

LINDQVIST, JARKKO. ANDREW COMISKEY'S THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY IN DIALOGICAL DISCUSSION/ University of Wales

MATIKAINEN, ESKO. KOHTI SUUREMPAA SANAN VALOA. TUTKIELMA EINO MANNISEN SEURAKUNTANÄKEMYKSESTÄ/ University of Wales

MELANDER, PETRI. PYHÄN HENGEN ROOLIN JÄSENTÄMINEN RAAMATUN TEKSTIN MERKITYKSEN YMMÄRTÄMISEKSI/ University of Wales

MÄKINEN, MERJA. KANTAAKO KUTSUMUS? VAPAAEHTOISTYÖSSÄ JAKSAMINEN HELLUNTAISEURAKUNNISSA/ University of Wales

PIIRAINEN, SANNA. LAPSIKASTETTA VASTAAN. PEKKA LATUN RAJANKÄYNTIÄ KASTEKYSYMYKSESTÄ HELLUNTAILAISTEN KASTEOPIN LEGITIMAATIONA/ University of Wales

SINIVIRTA, MIKKO. GORDON FEE'S HERMENEUTICAL METHODOLOGY AND ITS IMPLICATIONS FOR A PENTECOSTAL READING OF SPIRIT BAPTISM IN THE ACTS OF THE APOSTLES/ University of Wales

SINIVIRTA, TANELI. FIDA MISSION STRATEGY FOR JAPAN - HOW IS IT PERCEIVED BY THE JAPANESE PARTNER DENOMINATION TPKF?/ University of Wales

2016

HAVUKAINEN, JONNA. THE POSSIBILITIES OF REALITY: A SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE OPEN THEISM OF GREGORY BOYD/ University of Wales

 PÄÄTTÖTYÖT

2005

HUTTUNEN, JAAKKO. MITÄ RUKOUS ON? RUKOUKSEN MERKITYS JA KOKEMUKSET USKOVAN ELÄMÄSSÄ

HUTTUNEN, JOHANNA. MUSIIKIN JA MUSIIKKIKASVATUKSEN MERKITYS SEURAKUNNAN LAPSITYÖSSÄ

LIUKKO, IISAK. ”HÄN SIIS ARMAHTAA, KENET TAHTOO JA PAADUTTAA, KENET TAHTOO” (ROOM. 9:18)

PENNANEN, SAKKE: KVALITATIIVINEN TUTKIMUS – SISÄLLÖNANALYYSI RAAMATUN HELMIÄ 3 –OHJAAJAN OPPAAN OPETUSTUOKIOIDEN RAKENTEESTA

SAVOLA, SAMUEL. JOB 33:29:N “KAHDESTI JA KOLMASTIKIN” HERMENEUTTISESSA TARKASTELUSSA

VESTERINEN, JUKKA. TULIKASTEEN SUHDE PYHÄN HENGEN KASTEESEEN

2006

HEIKKILÄ, ANU. RUKOUKSEN KÄYTTÖ SIELUNHOIDOSSA

LATOKANGAS, MARKO. MITÄ KUULUU? TUTKIMUS ISON KIRJAN SEURAKUNTATYÖN TUTKINNON VUOSINA 2001-2005 SUORITTANEISTA OPISKELIJOISTA

LAUKKA, JARI. KRISTILLINEN HUMANITÄÄRINEN AVUSTUSTYÖ – NÄKÖKULMIA ARVOMAAILMAAN, IDENTITEETTIIN JA TOIMINTAAN

SIIVONEN, ILKKA. KASTEKASVATUS HELLUNTAISEURAKUNTIEN NUORISOTYÖSSÄ

WESSMAN, JUKKA-PEKKA. MITÄ TARKOITTI HEBR. 10:26?

2007

ESKELINEN, JOHANNA. MUSIIKKIKASVATUKSEN KÄYTTÖ JA TARKOITUS SEURAKUNTIEN LAPSITYÖSSÄ

TOLONEN, REBEKKA. LESSLIE NEWBIGININ MISSIOLOGIAN MERKITYS SEURAKUNNALLE YHTEISKUNNASSAMME

VIITANEN, PILVIKKI. ”NOT A GIRL, NOT YET A WOMAN”. HELLUNTAILAISTEN NUORTEN NAISTEN KOKEMUKSIA NAISEKSI KASVAMISEN PROSESSISTA SEURAKUNTAKONTEKSTISSA

ÖSTERBACKA, TUOMAS. HELLUNTAILAISET PERUSTOTUUDET HALLUSSA? KYSELY KOTIKIRKON JÄSENTEN NÄKEMYKSISTÄ HELLUNTAILAISESTA OPISTA

2008

KAATRASALO, MARIA. UUSIEN NUORTEN SOPEUTUMISEN TUKEMINEN SEURAKUNNASSA

KÄRKI, ERJA. HELLUNTAINUORTEN ASENTEET AVOLIITTOA KOHTAAN

LEPPÄNEN, NIINA. NUORTEN HELLUNTAILAISTEN ASENTEET HOMOSEKSUAALISUUTTA KOHTAAN

MATILA, JUHA-PEKKA. KETTUTYTTÖJÄ VAI NETTISURFFAAJIA? TUTKIMUS HELLUNTAISEURAKUNNISSA KÄYVIEN NUORTEN SUHTAUTUMISESTA YMPÄRISTÖARVOIHIN JA PIRATISMIIN

MÄÄTTÄ, MIIA. NUORTEN AVIOPARIEN KOKEMUKSIA SEURAKUNNAN ANTAMASTA TUESTA PARISUHTEELLE

SAARINEN, JOHANNA. EVANKELIOINNIN VAIKEUS

TALKA, REBEKKA. PERHETYÖN HAASTEITA JA NYKYTILAA

2009

HÄMÄLÄINEN, JUHO. NUORTEN JA AIKUISTEN VÄLISET KOKEMUSEROT PYHÄN HENGEN TOIMINNASTA SEURAKUNNASSA/University of Wales

KORPIJAAKKO, ELINA. AKTIIVISIA KANSALAISIA. TUTKIMUS HELLUNTAILAISTEN NUORTEN AIKUISTEN VAPAAEHTOISTOIMINNASTA JA SIIHEN VAIKUTTAVISTA MOTIVAATIOTEKIJÖISTÄ/University of Wales

LAUNONEN, LARI. JUMALAN KURITUS. HEPREALAISKIRJEEN 12:4-11 NÄKÖKULMA USKOVIEN KÄRSIMYKSEEN/University of Wales

LEHMUSKOSKI, ANNA. MISTÄ ON NUORET HELLUNTAILAISET TEHTY. Y-SUKUPOLVEN KASVATUSKRISTILLISTEN HELLUNTAINUORIEN KÄSITYKSIÄ HELLUNTAI-IDENTITEETISTÄÄN/University of Wales

LEHTIMÄKI, SIRKKU. EI IHMISEN LUOMAA. EKSEGEETTINEN TUTKIMUS JA HERMENEUTTISIA POHDINTOJA PAAVALIN OPETUKSESTA HIUKSIIN JA PÄÄN PEITTÄMISEEN LIITTYEN 1 KOR 11:2-16:SSA/Global University

LINDQVIST, JARKKO. DIALOGINEN JOHTAJUUS. KOKEMUKSIA SEURAKUNALLISTEN PIENRYHMIEN OHJAUSSUHTEISTA DIALOGIKIRJALLISUUDEN VALOSSA/University of Wales

OJANIEMI, MINNA. ARMOLAHJOJA VAI ARKIVAIKUTUSTA? HELLUNTAILAISTEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMUKSIA PYHÄN HENGEN ARKIVAIKUTUKSESTA/University of Wales

RIMPELÄINEN, SAIJA. ETTÄ IHAN SUOMEKS VAAN KUN EI OO YHTEISTÄ MUUTA KIELTÄ. PAKOLAISTEN SOPEUTUMINEN SUOMALAISEEN HELLUNTAISEURAKUNTAKONTEKSTIIN/University of Wales

RIMPELÄINEN, TOMMI. SUOMEN HELLUNTAILAISTEN NÄKEMYKSIÄ ISRAELIN ASEMASTA JA OIKEUDESTA MAAN OMISTUKSEEN/Iso Kirja -opisto

TURTIAINEN, ANTTI. MITEN USKOVAISET NUORET AIKUISET SUHTAUTUVAT TIETOKONEPELAAMISEEN?/University of Wales

2010

HAVUKAINEN, TUOMAS. LEX TALIONIS. JESUS´INTERPRETATION OF THE LAW OF EQUAL RETRIBUTION IN MATTHEW 5:38-42/ University of Wales

KUJALA, TARJA. MARIA ET MARTHA. TUTKIMUS SIITÄ VOIKO NAINEN OPETTAA MUITAKIN KUIN LAPSIA JA NUORIA SEURAKUNNASSA LUUK.10:38-42 POHJALTA/University of Wales

LINDGREN, JOHANNA. PAUL AND JAMES: A THEOLOGICAL OR CONTEXTUAL DIFFERENCE? JAMES 2:14-26/University of Wales

PIIRAINEN, SANNA: TÄYDELLINEN RAKKAUS KARKOTTAA PELON. EKSEGEETTINEN TUTKIMUS 1 JOH 4:18 SISÄLLÖSTÄ JA MERKITYKSESTÄ/University of Wales

PUDAS, PÄIVI. KOTIMAAN KENTILLÄ TYÖSKENNELLEIDEN KOKEMUKSIA KUTSUSTA/Iso Kirja -opisto

RAUMA, JENNI. RAKASTA VIHOLLISTASI. HISTORIAN JEESUKSEN LAUSUMA?/Global University

SANTOS-PORRES, SONIA. HOW CAN HEALTH CAE MINISTRIES BE A SUCCESSFUL MISSION STRATEGY FOR THE FUTURE?/University of Wales

TOUKOLA, JOOEL. SUU AUKI,SILMÄT KII..TÄÄLTÄ PESEE, TITTIDII..SYVÄSUKELLUS KRISTITTYJEN NUORTEN KÄSITYKSIIN,KOKEMUKSIIN JA HENGEN VAIKUTTAMIIN PÄÄTÖKSIIN.AIHEENA LEFFAT/University of Wales

VÄYRYNEN, MARKO. ROCK-MUSIIKKI KRISTILLISESSÄ NUORISOTYÖSSÄ. TUTKIMUS SIITÄ SOVELTUUKO ROCK-MUSIIKKI KRISTILLISEEN NUORISOTYÖHÖN/University of Wales

2011

HAAPOJA, MATTI. YOUTH ARE NOT THE FUTURE OF THE CHURCH… THE YOUTH ARE A PART OF THE CHURCH NOW. THE MOTIVATIONS OF PENTECOSTAL YOUTH IN ATTENDING SUNDAY WORSHIP SERVICES/University of Wales

HAAPOJA, TEPPO. ”GRADUATING FROM GOD”. A LOOK INTO THE EXPERIENCES FACED BY YOUNG ADULTS TRANSITIONING INTO POST-SECONDARY EDUCATION/University of Wales

KALANIEMI, VILLE. HELLUNTAILAINEN RUKOILEE JA VOI HYVIN?! TUTKIMUS SUOMEN HELLUNTAILAISTEN RUKOUSTOTTUMUKSISTA JA HENGELLISESTÄ HYVINVOINNISTA/University of Wales

KOSKI, JUHA. FIDAN ITÄ-AFRIKAN KUMPPANEIDEN RAAMATTUKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMIEN TUTKIMUS MISSIOLOGISESTA NÄKÖKULMASTA/Iso Kirja -opisto

KOSUNEN, LOTTA. ONKO MEISTÄ MIHINKÄÄN? TUTKIMUS SUOMALAISTEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN TUKITOIMISTA NUORTEN ITSETUNNON KEHITYKSESSÄ/University of Wales

KULJU HANNA-MARI. OIKEUS OMAN KÄDEN ONNEEN?. TUTKIMUS HELLUNTAINUORTEN KÄSITYKSISTÄ MASTURBAATIOSTA VERRATTUNA VALTAVIRTANUORISOON/University of Wales

LEHTIAHO, LAURI. NETMISSION –PORTAALIN KESKUSTELUFOORUMEIDEN KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA FOORUMEILLA KÄYDYN KESKUSTELUN ONGELMISTA/Iso Kirja –opisto

LEINO SANNA. MAAILMA, JOSSA JUMALA PUHUU –HELLUNTAILAISUUS SYMBOLIUNIVERSUMINA/Iso Kirja -opisto

PARTANEN, JUKKA. ISON KIRJAN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSET EVANKELIOINNISTA/Iso Kirja -opisto

PÖLÖNEN, MARKUS. JAAK.5:14-16 OHJEEN KÄYTTÖ SUOMEN HELLUNTAISEURAKUNNISSA/Iso Kirja –opisto

SIPILÄ, ELINA. EKOTEOLOGIAA YMPÄRISTÖKRIISIN VAI ESKATOLOGIAN EHDOILLA. TUTKIMUS SUOMEN HELLUNTAILIIKKEEN EKOTEOLOGIASTA RISTIN VOITTO ARTIKKELEISSA 2007-2010./University of Wales

2012

HEIKKILÄ, JUSSI. KEHITYSKESKUSTELUJEN KÄYTTÖTARKOITUS SUOMALAISISSA HELLUNTAISEURAKUNNISSA/Iso Kirja -opisto

JANTUNEN, HANNA-RIINA. KRISTITTYJEN MAAHANMUUTTAJIEN SOPEUTUMISTA SEURAKUNTAAN VAHVISTAVAT TYÖMUODOT/University of Wales

KOPONEN, ANU. NUORTEN HELLUNTAILAISTEN KÄSITYKSIÄ SEURUSTELUN SEKSUAALISISTA RAJOISTA/University of Wales

KOPONEN, ARI-PEKKA. HOW DOES PAUL UNDERSTAND AND APPLY THE TEACHING OF JESUS ON DIVORCE IN THE LIGHT OF 1 CORINTHIANS 7:10-16?/University of Wales

LAMPINEN, JOHANNA. TÄLLÄISENAKO PARAS?. KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS FITEEN-LEIRIN TYTTÖJEN KÄSITYKSISTÄ NAISEKSI KASVAMISEN PROSESSISTA SEURAKUNTAKONTEKSISSA/University of Wales

LAPPALAINEN, MIKAEL. THE IMPACT OF CHRISTIAN AND JEWISH TRINITY VIEW ON JEWISH MISSION/University of Wales

MÄENPÄÄ, MARKUS. NEQUE FILIUS. THE CHRISTOLOGY OF THE HISTORICAL JESUS IN THE LIGHT OF MARK 13:32/University of Wales

SMALLDRIDGE, JONNA. EMERGING SALVATION. A SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE SOTERIOLOGICAL VIEWPOINTS OF TWO EMERGIN CHURCH LEADERS/University of Wales

TAIPALE, MARKUS. SEARCHING FOR THE ORIGIN OF MEANING THROUGH ETHICS AND INTELLECT –AN ARGUMENT FOR BELIEVING IN GOD AND FOR EMBRACING CHRIST/University of Wales

TUOKKOLA, JARKKO. JEESUS ISÄN AINOANA POIKANA JEHOVAN TODISTAJIEN JA MAP-KIRKON OPEISSA JA KRISTINUSKOSSA. KRISTITYN ARVIOINTIA/University of Wales

2013

HÄNNINEN, MARJA-LEENA. OLLA PYHÄ –PARAS TAPA OLLA OLEMASSA. 1 PIET. 1:16 KONTEKSTISSAAN/University of Wales

KAUPPINEN, SAMI. TOTEUTUUKO LÄHETYSKÄSKY LAPISSA?. LAADULLINEN TUTKIMUS SEURAKUNTATYÖSTÄ LAPIN HELLUNTAISEURAKUNNISSA/University of Wales

KIVIMÄKI, VEIKKO. DIAKONIATYÖ IKÄÄNTYNEIDEN IHMISTEN PARISSA ETELÄ-POHJANMAALLA/Iso Kirja –opisto

LEHTIMÄKI, SIRPA. TO LIKE JESUS AND THE CHURCH. SYSTEMAATTINEN ANALYYSI DAN KIMBALLIN SEURAKUNTANÄKEMYKSESTÄ/ University of Wales

LEHTO, LEENA-MAIJA. MITEN SEURAKUNTALAISET OVAT KOKENEET MUSIIKIN JUMALANPALVELUKSISSA?. LAADULLINEN TUTKIMUS JUMALANPALVELUSMUSIIKIN VAIKUTUKSISTA/University of Wales

MÄKELÄ, IIRIS. NARRATIIVINEN TUTKIMUS: ISRAELISSA ASUVIEN MESSIAANISTEN JUUTALAISTEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMUKSISTA IDENTITEETISTÄÄN/University of Wales

ROUSKU, ESSI. SELKEITÄ TYÖNKUVIA, HYVIÄ YÖUNIA!/Iso Kirja –opisto

SAARELA, JANNE. AVIOERO JA UUDELLEEN AVIOITUMINEN. EKSEGEETTINEN ANALYYSI MATT. 19:1-12:STA/University of Wales

SAARELA, SARA. DOCERE AUTEM MULIERI NON PERMITTO. 1. TIMOTEUSKIRJEEN KIRJOITTAJUUS SEKÄ EKSEGEETTINEN ANALYYSI RAAMATUNKOHDASTA 1 TIM. 2:12/University of Wales

SALO, JOONA. VIHANHAL(L)INTAA VALITUSPSALMEISSA. MITEN VALITUSPSALMIT JÄSENTÄVÄT NEGATIIVISTEN TUNTEIDEN ILMAISUA RUNOTERAPIAN VIITEKEHYKSESSÄ?/University of Wales

TULISALO, MIIKA. PASTORIN USKOTTAVUUS PUNTARISSA. LAADULLINEN TUTKIMUS PASTORIN USKOTTAVUUDESTA/Iso Kirja –opisto

URPALAINEN, HEIDI. JOS TOSIRAKKAUS EI ODOTAKKAAN. ESIAVIOLLISEN SEKSIN VAIKUTUKSIA TUTKIMUKSEN VALOSSA/University of Wales

VON BELL, JUSSI. KIRJOITTIKO PAAVALI KIRJEET TIMOTEUKSELLE JA TIITUKSELLE?/Iso Kirja –opisto

2014

ALANKO, JANI. ORDINATA PER ANGELOS. EKSEGEETTINEN TUTKIELMA GAL. 3:19-20:STA/University of Wales

HAAVISTO, JOHANNES. MISSIOLOGY OF DAVID BOSCH/University of Wales

HARRI, TUOMAS. I KOR 14:34-35 VAIETKOON SEURAKUNNASSA?/University of Wales

HÄNNINEN, KARI. EKSEGEETTINEN TUTKIMUS MARK 15:34/University of Wales

JARSKE, HANNA. TRAGEDY AND TRAUMA IN ANCIENT JUDAH. A PSYCHOLOGICAL READING OF THE BOOK OF LAMENTATIONS/
University of Wales

JÄÄSKELÄINEN, MARIA. IHMISKAUPAN EHKÄISY –HAASTE IHAN JOKAISELLE !. SHINE-KURSSI TYÖKALUNA IHMISKAUPAN ENNALTAEHKÄISYSSÄ/University of Wales

KIVILUOTO, SAMU. LÄHETYSKUTSU SUURTEN MUUTOSTEN VUOSISADALLA. FIDA-LEHDEN ESITTELEMIÄ LÄHETTEJÄ KONTEKSTUALISTEN MUUTOSTEN VALOSSA/University of Wales

KOKKONEN, SAARA. LAADULLINEN TUTKIMUS ISLAMILAISEEN KULTUURIIIN SOPEUTUMISESTA SUOMALAISTEN LÄHETYSTYÖNTEKIJÄNAISTEN KOKEMANA/University of Wales

MALINEN, HANNA. JEESUS JA SYNTISET NAISET. EKSEGEETTINEN KATSAUS JEESUKSEN JA NAISTEN KOHTAAMISIIN EVANKELIUMIKERTOMUKSISSA JOH 4:1-42, JOH 7:53-8:11 JA LUUK 7:36-50/University of Wales

PAAVILAINEN, LINDA-RIINA. THE OWNERSHIP OF THE LAND OF ISRAEL IN ITS HISTORICAL, POLITICAL AND BIBLICAL CONTEXT AND ITS EFFECTS TO ISRAEL-THEOLOGY IN FINNISH PENTECOSTALISM/University of Wales

2015

AUTIO, MIKKO. CONTINUITIY AND CONNECTION BETWEEN ISRAEL AND CHURCH. SYSTEMATIC ANALYSIS OF JAMES D. G. DUNN’S ISRAEL THEOLOGY/ University of Wales

KOKKONEN, JARKKO. KUINKA MATTEUS KÄYTTI JEESUKSEN ESITTÄMIÄ METAFORIA VALOSTA JA SUOLASTA VUORISAARNASSA 5:13-16?/ Iso Kirja –opisto

NURMELA, PEKKA. VÄHIMPIEN VELJIEN IDENTITEETTI MT, 25:40/ Iso Kirja -opisto

ÓLAN, ANNA-LIISA. LÄHETYSKENTÄLLÄ KUTSUTTUNA VAI KUTSUTTA?/ Iso Kirja –opisto

RIEKKINEN, HEIDI. NUORTEN KIPERÄT KYSYMYKSET. SIELUNHOIDOLLISET TEEMAT RISTIN VOITON NUORTEN KESKEN –KESKUSTELUPASTOILLA VUOSINA 1980-1985/ Iso Kirja -opisto

SUOVERINAHO, JONI. MAURI VIKSTEN. KATSAUS MAURI VIKSTENIN KIRJALLISEEN TUOTANTOON JA SYSTEMAATTINEN ANALYYSI/ University of Wales

2016

BALBATSU, SANNA. MITEN PHUKETIN KOTIKIRKKO PALVELEE SUOMALAISIA/ Iso Kirja -opisto

DE VILLIERS, SEAN. JUSTIFICATION BY FAITH, JUDGEMENT BY WORKS – TOWARDS A SYNTHESIS? / University of Wales

HAARALA, VELI-PEKKA. EXEGESIS ON JOHN 2.13-22: RETHINKING THE MEANING OF THE PERICOPE / University of Wales

HEIKKILÄ, EERIKKI. SUOMEN HEIMOJEN VIESTINTÄEROT HELLUNTAISEURAKUNTAKONTEKSTISSA/ University of Wales

KAKRIAINEN, ANTTI. FINNISH PENTECOSTAL CHURCHES AS EXPERIENCED BY SINGLE YOUNG ADULTS/ University of Wales

LOMBA, RENAUD. THE PLACE OF WOMEN IN MINISTRY AND IN THE CHURCH: AN EXEGETICAL AND CRITICAL ANALYSIS OF 1 TIMOTHY 2:12/ University of Wales

LONDÉN, ERIKA. MATTEUS 27:52-53: ARVOITUKSELLISET PYHÄT JA JAKEIDEN MERKITYKSELLISYYS / Iso Kirja –opisto

LÅNGSTRÖM, JANI. GAL. 3:28 ROOLIEROT POISTUVAT VAI POISTUVATKO? / University of Wales

MÄENSIVU, JESSIKA. ATTACHED TO GOD. REVIEW OF THE THEORY OF ATTACHMENT TO GOD / University of Wales

OJANIEMI, MIKKO. MARKETING AT ISO KIRJA COLLEGE / University of Wales

PELTONIEMI, HANNA-KAISA. THE WISE WOMAN OF PROVERBS. AN EXEGETICAL ANALYSIS OF PROVERBS 31:10-31 / University of Wales

SAUKKO, JOUKO. ”USKO ILMAN TEKOJA ON KUOLLUT”. JAAKOBIN KIRJEEN VÄITTÄMÄN TARKASTELUA / Iso Kirja –opisto

SIPILÄ, ANITA. EXPERIENCES OF THE EFFECTS OF DICIPLESHIP SCHOOLS / University of Wales

SCHWARTZ, KYÖSTI. VÄISTÄMISVELVOLLISUUSKÄYTÄNTÖ KRISTILLISESSÄ KONTEKSTISSA / Alphacrucis College

SYDÄNLÄHDE, ONNI. BALTHARAS HUBMAIER’S SOTERIOLOGY IN HIS APOLOGIA FROM PRISON / University of Wales

TALASMÄKI, TUOMO. JESUS AS A HIGHPRIEST IN THE ORDER OF MELCHIZEDEK IN THE EPISTLE OF HEBREWS / University of Wales