KOULUTUS

Isossa Kirjassa voit opiskella tutkintoa tai omaa elämää painottaen. Monet opiskelijat käyvät lukuvuoden mittaisen Raamattulinjan tai yhden lukukauden kestävän Follow-opetuslapseuskoulun omaa elämää ja Jumala-suhdetta rakentaakseen.
Tutkinto-opinnot puolestaan koostuvat eri linjoista muodostaen ehjän kokonaisuuden seurakuntatyöhön tai lähetystyöhön painottuen.

 

Opetuksen pääpaino on luonnollisesti Raamatussa ja seurakunta- tai lähetystyössä. Mukana on sopivassa suhteessa esimerkiksi ryhmätöitä, käytännön harjoituksia ja luentoja. Isossa Kirjassa voit opiskella myös aineita tenttimättä eli vapaatavoitteisena opiskelijana.

Opetuskielenä kaikilla linjoillamme on suomi, poikkeustapaus on englanniksi opetettava English Line. Vaikka opiskelisitkin australialaisen Alphacrucis Collegen tutkintoa Isossa Kirjassa, opiskelet siis suomeksi. Voit palauttaa kirjalliset tehtävät ja tehdä tentit joko suomeksi tai englanniksi.

Syksyllä 2015 alkanut yhteistyö Alphacrucis Collegen kanssa uudisti myös Iso Kirja -opiston opetusohjelman ainesisällöistä tentteihin.

Lisätiedot: koulutussihteeri(a)isokirja.fi, 040 750 0876

OPINNOT


Ensimmäisen vuoden opinnot


FolLOW
Syvemmälle!

KESTO: Syksy
SUUNTAUS: Raamatun opiskelu, oman uskon eläminen todeksi
TARKOITUS: Oman paikan löytäminen

Follow on opetuslapseuskoulu, joka vie syvemmälle Raamattuun, syvemmälle uskoon ja syvemmälle omaan itseesi. Syvällinen raamatunopetus haastaa sinut etsimään enemmän: Mihin uskon oikeasti? Miksi uskon? Onko Jumala todella jotain niin hyvää, että haluan kertoa siitä muille?

Follow on teorian ja käytännön osiin jaettu puolen vuoden paketti, jossa yhdistyy intensiivinen raamatun opiskelu, ryhmässä työskentely ja oman uskon eläminen todeksi missiokohteissa ympäri maailman. Kaiken keskiössa on yksi asia: Oman paikan löytäminen Jumalan suunnitelmassa.

FolLOW-opetuslapseus koulu alkaa syksyllä 2017 myös Helsingissä!

Tutustu FolLOW-opetuslapseuskouluun tästä!


Kuvankaappaus 2015-10-8 kello 14.08.55.png

TEAM ACTION
Ota askel kohti lähetystyötä!

KESTO: 2 lukukautta; ensimmäinen opiskelua ja toinen harjoittelua
SUUNTAUS: Lähetystyö, oma elämä
TARKOITUS: Kutsumuksen löytäminen, lähetystyöhön tutustuminen, kulttuureihin tutustuminen

 

Team Action -linja on loistava mahdollisuus päästä näköalapaikalle vieraisiin kulttuureihin. Oman elämän, Jumalan ja Raamatun puntarointi ja suunnan etsiminen on sallittua! Yhdessä Fida International ry:n kanssa toteutettava vuoden mittainen opintokokonaisuus koostuu neljästä jaksosta:

1.      Peruskoulutus: syyslukukausi joko peruskurssilla tai englanninkielisellä linjalla.

2.      LiveLähetys: kaksiviikkoinen perehdytysjakso ulkomaan Missioon

3.      Missio: puolen vuoden mittainen ulkomaan harjoittelujakso, jossa voit tutustua lähetystyöhön siihen osallistumalla. Harjoittelu tapahtuu
         5-8 hengen ryhmissä, joilla jokaisella on oma mentori.

4.      Päätös: 3 päivän mittainen loppujakso, jossa käydään yhdessä läpi kokemuksia ja opittuja asioita.

Halutessasi jatkaa opintojasi Team Action -linjan jälkeen IK:ssa, syyslukukauden opinnot ja harjoittelu siirretään osaksi tutkinto-opintoja.

Team Actionissa perehdyt uskon peruskysymyksiin ja voit harjoitella monipuolisesti kansainvälisessä ympäristössä. Hyppää pois mukavuusvyöhykkeeltäsi ja ota selvää, mitä Jumalalla on sinulle varattuna!


IMG_3413.jpg

PERUSKURSSI
Matka uskon perusteisiin!

KESTO: Syys- tai kevätlukukausi
SUUNTAUS: Raamattu, kristityn elämä ja maailmankuva
TARKOITUS: Tutkinto-opintojen ensimmäinen lukukausi; Raamatun ja kristillisyyden perusteisiin syventyminen

Peruskurssilla perehdyt Raamatun ja uskon peruskysymyksiin. Peruskurssilla kasvat kristittynä ja se antaa sinulle avaimia muun muassa evankeliointiin, uusien uskovien ohjaamiseen sekä erilaisiin avustustehtäviin lasten ja nuorten toiminnassa. 

Peruskurssi on syys- tai kevätlukukauden kestävä opintokokonaisuus, joka johdattaa Raamattuun, uskonelämän kasvuun ja seurakuntapalveluun. Se on tarkoitettu kaikille iästä riippumatta. Tärkeänä osana kurssia ovat myös luokan yhteiset vierailut eri seurakuntiin ympäri Suomea, mikä tarjoaa mahdollisuuden palvella omilla lahjoillaan ja samalla saada myös käytännön harjoitusta työstä seurakunnassa.

Jos suoritat peruskurssista sekä syys- että kevätlukukauden olet suorittanut Raamattulinjan opinnot!


RAAMATTULINJA
Askel syvempään Raamatun tuntemiseen!

KESTO: 2 lukukautta (60 op)
SUUNTAUS: Raamattu, kristillinen etiikka, evankeliointi
TARKOITUS: Tutkinto-opintojen 1. vuosi; Raamatun tulkintaan ja kristillisyyden perusteisiin syventyminen

Raamattulinja (60 op.) on vuoden kestävä opintokokonaisuus, jonka aikana perehdyt Raamattuun ja sen tulkintaan, evankeliointiin ja oman hengellisen elämän kasvuun. Linjan opiskeltuasi sinulla on lisäeväitä toimia seurakunnassa erilaisissa tehtävissä, esim. ryhmänjohtajana, solunvetäjänä, pyhäkoulussa ja avustajana erilaisissa tehtävissä. RL antaa suositeltavat vuoden raamattuopinnot pohjaksi Lähetyslinjalle.

Raamattulinjan jälkeen voit jatkaa opiskeluasi edelleen ja suorittaa tutkinnon, joka valmistaa sinua esim. pastorin työhön ja Raamatun opetustehtäviin. Raamattulinjalla voit myös kehittää omia kykyjäsi esimerkiksi ylistyksenjohtajana, soittajana, laulajana tai miksaajana.


ENGLISH LINE
Take the step!

DURATION: 2 semesters (1 academic year)
FOCUS: The Bible, Christian ethics, evangelism
PURPOSE:  The first year of academic studies; getting a deeper knowledge of Bible interpretation and the basics of Christianity

English Line is a two-semester long Bible programme designed to help you to grow spiritually while improving your English language skills. In English Line you get to study the same subjects than in Raamattulinja but in English!

After studying the year in English Line, you have the keys to serve at your church within different ministries such as a worship leader. You may continue your studies in Finnish and complete a degree in church ministry which enables you to work e.g. as a pastor.

Be bold, take the step!


Toisen ja kolmannen vuoden opinnot

 

WP_000118.jpg

LÄHETYSLINJA
Lähde matkaan!

KESTO: 2 lukukautta (60 op)
SUUNTAUS: Kulttuurienväliset opinnot, lähetystyön metodit ja strategiat, Raamattu
TARKOITUS: Lähetystyöhön ja kulttuurien kohtaamiseen valmistautuminen, seurakuntatyön tutkintoa opiskeleville 3. vuoden erikoistuminen lähetystyöhön.

Valmentautumiskoulutus sinulle, joka olet lähdössä lähetys- tai kehitysyhteistyötehtäviin tai haluat kouluttautua oman ammatin tai opiskelun ohessa tehtävään lähetystyöhön. Lähetyslinja soveltuu myös mainiosti valmentautumiskoulutuksena Suomessa tehtävään työhön, ja suosittelemmekin linjaa kaikille mm. maahanmuuttajatyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille. Opinto-ohjelmaan sisältyy mm. vieraisiin kulttuureihin ja uskontoihin sekä lähetystyön eri toimintamuotoihin ja strategioihin tutustumista. Opetuksessa annetaan valmiuksia lähetystyön käytännöllisiin tehtäviin.

Lähetyslinja toteutetaan Iso Kirja -opiston ja lähetysjärjestö Fida International ry:n yhteistyönä.

Lähetyslinja on mahdollista suorittaa myös seurakuntatyön tutkinnon erikoistumisvuoden opintoina. Opintotehtävät voi tehdä myös englannin kielellä.


SEURAKUNTALINJA
Syvenny Raamattuun!

KESTO: 2 lukuvuotta (120 op)
SUUNTAUS: Raamattu, kristinuskon historia, apologetiikka
TARKOITUS: Raamattuun syventyminen

Toisena opintovuonna saat lihaa luiden ympärille! Pääset johdanto-opintojen jälkeen syventymään toden teolla Raamatun ja teologian isoihin kysymyksiin!

Seurakuntalinja koostuu seurakuntatyön tutkinnon kahden ensimmäisen vuoden opinnoista. Raamattulinjan tai English Linen opintojen jälkeen syvennyt mm. Raamatun kirjoihin, kirkkohistoriaan ja uskon puolustukseen seurakuntalinjalla.


SEURAKUNTATYÖN TUTKINTO (BMin)
Matkalla seurakuntatyöhön!

KESTO: 3 lukuvuotta (180 op)
SUUNTAUS: Raamattu, kristinuskon historia, apologetiikka
TARKOITUS: Raamattuun syventyminen

 

BACHELOR OF MINISTRY (BMin)
The Bachelor of Ministry (BMin) on tutkinto seurakunta-, lapsi- ja nuorisotyöhön sekä lähetystyöhön haluaville. Voit valmistua elämäsi unelmatehtävään!

Alphacruisis Collegen opinto-ohjelman tavoitteena on valmentaa sinut hengelliseen työhön nyky-yhteiskunnassa. BMin -tutkinto antaa valmiuksia ja pätevyyttä luoden hyvän pohjan eksegetiikan, teologian ja kristillisen maailmankatsomuksen perusteista. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on mahdollisuus työskennellä seurakunnan moninaisissa tehtävissä tai vaihtoehtoisesti jatkaa opiskeluasi MA tutkintoon.

BMin -tutkinnon opiskelu aloitetaan Raamattulinjalta, Team Action linjalta, Follow-opetuslapseuskoulusta tai Englis Lineilta. BMin on suunniteltu niin, että voit valita opiskeltavia aineita oman kutsumuksesi mukaan seurakuntapastorin, lapsi- ja nuorisotyön ja lähetystyön alueelta.

BMin -tutkinnon pääaineena voit opiskella joko pastoraalityötä (Pastoral Ministry) tai kulttuurienvälistä työtä (Cross-Cultural Ministry).

Voit suorittaa tämän tutkinnon myös pelkästään Iso Kirja -opiston opiskelijana, jolloin saat seurakuntatyön tutkinnon todistuksen vain Iso Kirja -opistosta.

Sinulla on myös mahdollisuus niin halutessasi tehdä tarvittavat kurssisuoritukset englanniksi .

 

 

 


Jatko-opinnot

 

PASTORAALITYÖN TUTKINTO (MA)
Matkalla seurakuntatyöhön!

KESTO: Vähintään 1,5 vuotta
SUUNTAUS: Raamatun tulkinta, pastoraalityö
TARKOITUS: Ylempi korkeakoulututkinto; pastoraalityö

 

MASTER OF ARTS (MA)
Master of Arts (MA) valmentaa sinut monipuolisesti seurakunnalliseen työhön. Sinulla on mahdollisuus MA opintojen jälkeen sijoittua sekä paikallisiin seurakuntiin että lähetystehtäviin.

Master of Arts tutkinto on suunniteltu niin, että se antaa syvällistä ymmärrystä kristilliseen maailmankatsomukseen ja integroi sen vahvasti sekä kutsumukseen että ympäröivään yhteiskuntaan. Lisäksi MA -tutkinto kehittää sinun taitojasi kriittisessä ajattelussa, ongelmaratkaisutaidoissa, tiimityössä ja viestintätaidoissa. Valmistuessasi olet varustettu teoreettisella osaamisella ja sen soveltamistaidoilla arkipäivän tilanteisiin.

MA -tutkinnon pääaineena voit opiskella joko Kristilliset opinnot (Christian Studies) tai pastoraalityötä (Pastoral Ministry). Sinulla on myös mahdollisuus kuunnella suomenkielistä opetusta, mutta tehdä tarvittavat kurssisuoritukset englanniksi niin halutessasi.

MA -opinnot ovat järjestetty niin, että työssäkäyvät henkilötkin voivat osallistua opetukseen. MA -opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusjaksot pidetään torstaista sunnuntaihin noin kerran kuussa. Kokoaikainen opiskelija voi suorittaa opinnot 1,5 vuoden aikana. Opiskeluaikaa on 7 vuotta.

Pääsyvaatimuksena on joko alempi korkeakoulututkinto miltä tahansa alueelta (GU-tutkinnon opiskelleet hyväksytään akateemisen arvioinnin kautta) tai jos alempaa korkeakoulututkintoa ei ole, opiskelija voi hakea työelämäkokemuksella.