MONIMUOTOKOULUTUKSET

 

Uusi evankelistapolku

>>NÄE TARVE JA ROHKAISTU MUKAAN!
Evankelistapolkua on uudistettu! Tule mukaan!
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden löytää työkaluja tavoittavan työn toteuttamiseen. Samalla voit syventää omaa kutsumustasi.

 

Evankelistapolun tavoitteena on antaa seurakuntatyötekijöille ja vapaaehtoisille lisävalmiuksia ja työkaluja käytännön haasteiden kohtaamiseen. Sen tarkoituksena on tukea työtäsi ja vahvistaa ammattitaitoasi evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Koulutus on tarkoitettu jo evankeliumin työssä toimiville evankelistoille sekä sinulle, joka olet kiinnostunut tästä työalueesta ja/tai olet työtäsi tällä saralla vasta aloittelemassa. Iso Kirja järjestää evankelistapolun koulutuksen yhteistyössä Hyvä Sanoma ry:n kanssa.

Koulutus on 10 opintopisteen laajuinen ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta. Etäopetuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö ja lähiopetus järjestetään viikonloppuisin. Lähiopetusviikonloppuja on yhteensä 9, joista yksi on aktioviikonloppu.

Koulutukseen hakevilta tarvitsemme seurakunnan suosituksen, josta tulee ilmetä, että seurakunta haluaa kouluttaa ko. henkilön toimimaan tulevaisuudessa oman seurakuntansa vapaaehtois- tai palkattuna työntekijänä evankelioinnin toteutus- ja mahdollisesti organisointitehtävissä.

Evankelistapolun käyneiden kurssilaisten palautetta:
"Olen saanut tärkeitä työkaluja evankelioimiseen."
"Kutsuni ja näkyni on vahvistunut."
"Sain rohkeutta olla evankelista."
"Erinomainen opintokokonaisuus, mutta tärkeintä oli porukan yhteys ja Jumalan voimakas läsnäolo kaikessa."

 

KOULUTUSJAKSOT

Evankelioinnin perusteet 4 op
1.  Minäkö evankelista? 15.-17.9.2017
2. Evankelioiva seurakunta 13.-15.10.2017
3. Ilmaisutaito ja puheenvalmistus 17.-19.11.2017
4. Evankelistan työkalupakki 1, 19.-21.1.2018

Evankelioinnin taidot 6 op
5. Kristillinen sielunhoito ja työhyvinvointi 9.-11.2.2018
6. Evankelistan työkalupakki 2, 9.-11.3.2018
7. Voimaevankeliointi 13.-15.4. 2018
8. Evankelistan Raamattu 4.-6.5.2018
9. Evankelioiva aktio

OSALLISTUMISHINTA vuonna 2016 oli 149€ / viikonloppu. Päivitämme vuoden 2017 hintatiedot alkuvuodesta 2017.
Suosittelemme, että seurakunnat voisivat maksaa osallistumisen koulutukseen lähettämilleen henkilöille. Iso Kirja pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.

HAKULOMAKKEET JA LISÄTIEDUSTELUT:
sari.vieltojarvi(at)isokirja.fi
040 750 2092
Seurakunnan suositus on liitettävä hakukaavakkeen mukaan ja se on välttämätön. Hae 18.8. mennessä.

Lisätietoja kurssista saat myös
Evankelistapolun vetäjältä Helena Kärkkäiseltä
koordinaattori(at)hsry.fi
040 5481 554
www.hsry.fi/evankelistapalvelu


Diakoniapolku

 

Koulutuksen tavoitteena on syventää seurakuntatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten valmiutta toimia kokonaisdiakoniatyön alueella. Koulutus antaa valmiuksia seurakunnallisen diakoniatyön eri tehtäviin (hallinto, laupeudentyö, sielunhoito, perhetyö, vanhustyö, päihdetyö, vertaistukiryhmien johtaminen).

 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa oman työn tukemiseksi ja ammattitaidon vahvistamiseksi sekä syventämään erityisosaamista diakoniatyön alueelta. Diakoniapolku on tarkoitettu helluntaiseurakuntien työntekijöille ja aktiivisille toimijoille, joilla on seurakuntansa tuki ja suositus koulutukseen.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus sisältää kuusi lähijaksoa viikonloppuopintoina (syyslukukaudella 3 jaksoa, kevätlukukaudella 3 jaksoa). Koulutukseen voi osallistua myös kuunteluopiskelijana, jolloin ei tarvitse suorittaa tehtäviä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Hyvä Sanoma ry:n kanssa.

KOULUTUSJAKSOT:

1. Kokonaisdiakonian orientaatio
2. Syrjäytymisen ehkäisy
3. Avioliitto- ja perhetyö
4. Vertaistukiryhmätoiminta
5. Diakoniatyön kohdentaminen
6. Diakoniatyön johtaminen

HAKEMINEN:
Koulutuksiin haetaan Iso Kirja -opiston yleisillä hakulomakkeilla. Seurakunnan suositus on liitettävä hakemuksen mukaan. Hakuaikaa koulutukseen on 20.7. asti.


LISÄTIEDOT:
sari.vieltojarvi(at)isokirja.fi,
040 750 2092


Mentorointikoulutus

VEDÄTKÖ TIIMIÄ SEURAKUNNASSA, ohjaatko vapaaehtoisia vai kiinnostaako toisten työntekijöiden opastaminen? Voisit siis toimia mentorina. Mentori opastaa ja ohjaa muita palvelemaan samalla itsekin oppien. Sinulla on hyvä mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen, yhdessä oivaltamiseen, kokemustiedon jakamiseen ja kutsumuksessa vahvistumiseen.

MONIPUOLINEN MENTOROINTIKOULUTUS alkaa syksyllä 2017. Pääset perehtymään mentoroinnin mahdollisuuksiin erityisesti vertaismentoroinnin näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia mentorina, vertaismentorina sekä vertaismentorointiryhmän
ohjaajana toimimiseen. Saat varustaa itseäsi seurakunnan, kristillisen järjestön tai lähetys- ja kehitysyhteistyön kehittämiseen.

KOULUTUS SOPII OIVALLISESTI niin kokeneille kuin uusillekin työntekijöille. Vahvista osaamistasi ja voimavarojasi. Hyödyt monipuolisista opetusmetodeista ohjatun verkkotyöskentelyn ja lähiopetusjaksojen aikana. Ensimmäinen lähikoulutusjakso järjestetään kaikille. Ulkomailla
asuvien työntekijöiden koulutus toteutetaan tämän jälkeen ohjattuna etäopiskeluna verkossa. Koulutus päättyy keväällä 2018.
Kouluttajana toimii Ison Kirjan opettaja ja yhteisöpedagogi Katri Latokangas yhdessä mentorointitiimin kanssa. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan Ison Kirjan, Fidan ja HELPin yhteistyönä.

Hankkeet sortuvat siellä, missä neuvonpito puuttuu, mutta toteutuvat siellä, missä on runsaasti neuvonantajia. Mies saa ilon suunsa vastauksesta. Kuinka hyvä onkaan oikeaan aikaan sanottu sana! (Sananl. 15:22-23)

 

Koko koulutuksen hinta vuodelle 2016:
Hintaryhmä 1: ulkomaat 260 €.
Hintaryhmä 2: kotimaa 380 € (Tämä koulutus sisältää enemmän lähitapaamisia.)
Vuoden 2017 hinnat päivitetään nettisivuillemme vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hinta sisältää opetuksen ja ohjauksen, ruuat, majoituksen sekä varausmaksun. Jos osallistuminen perutaan viimeistään 1 päivää ennen tapahtuman alkua, veloitetaan vain 17 € varausmaksu. Ilmoittamatta jätetystä peruutuksesta veloitetaan täysi osallistumismaksu 260 / 380 €.

Iso Kirja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Ilmoittaudu: 15.7.2017 mennessä nettilomakkeella.

Lisätiedot: 040 750 2092, sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi

Kysymykset koulutuksen sisällöstä: katri.latokangas(a)isokirja.fi (HELP ry)


Terapeuttisen sielunhoidon koulutus

 

Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella sielunhoidon järjestämistä seurakunnassa ja se antaa valmiuksia myös toimia terapeuttisissa sielunhoitotehtävissä. Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat
voivat toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajina.

HAKUAIKA KÄYNNISSÄ! Haku 15.7. asti!
Opintojen laajuus on 80 op, kesto 2,5 vuotta.

>>SIELUNHOIDON KOULUTUS ON SINULLE,
joka haluat auttaa, kuunnella ja rohkaista lähimmäistäsi.
Saat valmiuksia sielunhoidon järjestämiseen seurakunnassa.
Tämä koulutus auttaa sinua toimimaan terapeuttisissa tehtävissä.

>>KOULUTUKSEN VOI
suorittaa myös työn ohessa, sillä se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopiskelujaksot ovat viikonloppuisin noin kerran kuussa Isossa Kirjassa.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
1. TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON PERUSTEET

•    Sielunhoidon perusteet
•    Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
•    Terapeuttisen sielunhoidon työskentelymalli
•    Terapeuttisen sielunhoidon eettiset kysymykset
•    Raamatun tulkinta sielunhoidossa
•    Hengellisyys terapeuttisessa sielunhoitotyössä
•    Psykoterapiat ja sielunhoito

2.TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON ERITYISKYSYMYKSET

•    Avioliitto- ja perhetyö
•    Surutyö
•    Aikuisten mielenterveys ja psyykkiset häiriöt
•    Seksuaalisuuden erityiskysymykset
•    Terapeuttinen sielunhoito ryhmässä
•    Trauma- ja kriisityöskentely

Valinnaisesti suoritettavat:
•    Syrjäytyneiden auttaminen
•    Lasten ja nuorten sielunhoito


3. TERAPEUTTINEN SIELUNHOITO: AMMATILLINEN KASVU

•    Oma sielunhoitoterapia
•    Asiakastyöskentely
•    Työnohjaus
•    Projektityö

Koulutuksen pääsyvaatimukset:
Kristillinen maailmankatsomus, motivaatio ja kutsumus sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn, sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen/ seurakunnallisen alan koulutus tai muu soveltuva peruskoulutus. Peruskoulutuksen voi korvata vähintään viiden vuoden seurakunnallisella työkokemuksella, johon on kuulunut sielunhoitoa.

Huomaathan, että työelämäkokemusväylä ei anna samaa pätevyyttä esimerkiksi haettaessa ACC:n hyväksyntää, kuin mitä se antaa koulutukselliselta pohjalta hakeneille.   
Koulutukseen hakeutuvien soveltuvuus pyritään varmentamaan lisäksi psykologin ja opettajan haastattelulla, yhden vähintään kaksi vuotta hakijan tunteneen suosittelijan suosituksella ja oman kotiseurakunnan suosituksella.
 

"Terapeuttinen sielunhoitokoulutus on avartanut näkökulmia ihmisten sielunmaailmaan ja sen ymmärtämiseen kristillisestä näkökulmasta. Tästä koulutuksesta on hyötyä jokaiselle pastorille, vanhimmiston veljelle, diakonissalle. Koulutus auttaa peilaamaan omaa käytöstä suhteessa toisiin ihmisiin." Muunto-TESIKOn opiskelija

 

"Sielunhoidon opiskelu Isossa Kirjassa on ollut minulle sukellus syvälle itseni tuntemiseen. Olen saanut avaimia kasvuun ja eheytymiseen, olen vahvistunut matkallani auttettavasta auttajaksi." Muunto-TESIKOn opiskelija

 

"Terapeuttisen sielunhoidon koulutus on täyttä terapiaa itselle ja sitä kautta se valmistaa auttamaan lähimmäistä. Koulutukseen kuuluu monenlaisten kirjojen lukeminen ja tiedon hankkiminen, joka lisää ymmärrystä ihmisen inhimillisiin reaktioihin ja käyttäytymiseen, epäinhimillisistä tilanteista johtuen." Muunto-TESIKOn opiskelija


HAKULOMAKKEET JA LISÄTIEDUSTELUT:
sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi
040 750 2092


Muunto TESIKO

 

Muunto TESIKO on suunniteltu henkilöille, joilla on aikaisempi sielunhoidollinen koulutus esimerkiksi Pastoraalisielunhoidon koulutus. Koulutus antaa valmiuksia toimia sielunhoidollisissa tehtävissä seurakunnassa sekä soveltuvan pohjakoulutuksen omaaville henkilöille mahdollisuuden toimia yksityisenä ammatiharjoittajana sielunhoitoterapeutteina.

 

Koulutus alkaa kysynnän mukaan uudelleen syksyllä 2016. Opintojen laajuus on 47 op.

1. Osa: Terapeuttisen sielunhoidon perusteet

Raamatun tulkinta sielunhoidossa
Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
Terapeuttisen sielunhoidon työskentelymalli
Hengellisyys terapeuttisessa sielunhoitotyössä
Psykoterapiat ja sielunhoito

2. Osa: Terapeuttinen sielunhoito: Ammatillinen kasvu

Oma sielunhoitoterapia
Asiakastyöskentely
Työnohjaus
Projektityö

HAKUAIKA KÄYNNISSÄ! Haku 30.7. asti!


HAKULOMAKKEET JA LISÄTIEDUSTELUT:
sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi
040 750 2092